Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Затваряне след [6] секунди...

За нас

 

«Ди Джи Софт» ООД е създадена през 2011 година, в резултат на дългогодишния опит на основателите си в областта на разработването на софтуерни продукти и в отговор на постоянно нарастващите нужди на потребителите от качествени продукти за оптимизиране на бизнес процесите чрез въвеждане на софтуерни технологии и иновации. Основната дейност е разработване на поръчкови софтуерни продукти за оптимизиране на бизнес процеси, консултации в областта на софтуерните технологии и иновации, уеб базирани решения  с фокус върху моделирането, автоматизирането, управлението и оптимизирането на бизнес процесите с цел подобряване на резултатите на предприятието.

Във философията на фирмата ни стои убедеността, че в бизнеса едно от най-важните неща е вдъхновеният екип. Ние припознаваме фирмените ценности и цели като свои и сме мотивирани да отдаваме както професионализъм, така и емоция и сърце на проектите, върху които работим. Вярваме в своята мисия, работим за своята кауза. Възприемаме задачите, отговорностите и успеха за общи, което ни прави по-добри съекипници и професионалисти.

Наша основна цел е да подпомагаме клиентите си в оптимизирането на ефективността от работата, като им предлагаме лесен и систематизиран достъп до информациятa, от която имат нужда, за да вземат подходящите решения за своя бизнес. Ние не предлагаме универсални, а индивидуални решения за предизвикателствата, пред които е поставен клиентът. Вярваме в  закономерността „печеля–печелиш” и затова растем заедно с клиентите си.

 

Какво е ООD.BG

 

OOD.bg е безплатна платформа за електронно фактуриране, създаване и обработка на първични счетоводни документи. Софтуерът е свободен за ползване продукт за фактуриране, който способства бързото и лесно създаване на документи и надеждността при тяхното съхранение. Той е удобен и лесен за работа, адаптивен към дейността и политиката за счетоводно отчитане. Като счетоводен софтуер OOD.bg е ценен инструмент за автоматизация на счетоводните процеси във Вашата фирма. Това включва издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури, протоколи.

Софтуерът е уеб базиран, което позволява на всички потребители по веригата да обработват и получават документи в реално време, своевременно да ги редактират, без значение къде се намират и без да изискват каквато и да е инсталация. Потребителите имат достъп до над 10 типа справки в PDF и EXCEL.

Всички реквизити в счетоводните документи са синхронизирани с последните промени на българското законодателство и са в съответствие с изискванията на Националните стандарти за Финансови отчети на малки и средни предприятия.

 

Основните функционални характеристики на OOD.bg включват:

 

 • Безплатна и лесно достъпна програма;

 • Едновременна работа с множество фирми;

 • Синхронна работа с данни в неограничен брой периоди и години;

 • Генериране на различни видове оборотни ведомости с различна степен на аналитичност;

 • Анулиране;

 • Гъвкава система в номерирането на документите;

 • Архивиране и възстановяване на данните;

 • Издаване на електронна фактура (eFaktura);

 • Работа с повече от една банкови сметки;

 • Набор справки за анализ на данните;

 • Опция за автоматично извличане на всички данни за контрагент по въведен ЕИК;

 • Експорт на всички издадени документи;

 • Импорт на издадените документи от различни групи стоки;

 • Импорт на номенклатури;

 • Възможност за изготвяне на различни справки при заявка на клиента.